Privatpolitik

//Privatpolitik
Privatpolitik2018-06-25T22:12:10+00:00

Persondatapolitik

Download samtykkeerklæring

PERSONDATAPOLITIK

Jelling Rejsers & Jelling Jagtrejser, Scosport.dk og persondatapolitik (“Persondatapolitik“) beskriver de oplysninger, som vi indsamler om dig via vores website og gennem vores E-mailkorrespondance. Hvordan vi bruger og videregiver de pågældende oplysninger, hvordan vi beskytter dem, og de valg du har mulighed for at tage med hensyn til oplysningerne. Vi opfordrer dig til at gennemgå vores persondatapolitik og evt. “få mere at vide”, hvis du vil have yderligere oplysninger om et bestemt emne.

PERSONOPLYSNINGER

“Personoplysninger” er oplysninger, der identificerer dig som individ eller som vedrører et identificérbart individ.  Vi indsamler personoplysninger på forskellige måder eksempelvis via E-mail, telefonoplysninger eller pr. post.
Vi anmoder om grundlæggende personoplysninger, som er nødvendige for at gennemføre en rejse for dig, din familie eller den gruppe du repræsenterer.  Personoplysninger som vi kan anmode om, omfatter:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (postadresse, telefonnumre, e-mailadresse)
 • Dit foretrukne sprog
 • Fotografier
 • Dine interesser (såsom sygdomme og emner  du anmoder om oplysninger om via webstedet eller angiver interesse i)

Hvis du er en sundhedsperson, kan vi også anmode om yderligere oplysninger relateret til vores faglige interaktion med dig:

 • Fagbiografi/kvalifikationer
 • Oplysninger relateret til dine licenser, specialer, faglige tilhørsforhold, publikationer, kvalifikationer og andre faglige præstationer
 • Oplysninger om bivirkninger
 • Oplysninger relateret til din brug af vores produkter, dine interaktioner med os, og tjenester til dem du plejer

Hvis du vælger at forbinde din sociale mediekonto med webstedet for at aktivere social deling, vil visse personoplysninger fra din sociale mediekonto blive delt med os, hvilket kan omfatte personoplysninger, der er en del af din profil eller dine venners profiler.

Vi kan modtage personoplysninger fra andre tredjeparter for at bekræfte kontaktoplysninger eller finansielle oplysninger eller bedre forstå dine interesser ved at knytte demografiske oplysninger til de personoplysninger, som du har givet.

Når du bliver bedt om at give personoplysninger, kan du afvise.  Men hvis vælger ikke at give os de fornødne oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan gennemføre din rejse, kan vi muligvis ikke levere de pågældende tjenester til dig.

Hvis du afgiver, eller giver os tilladelse til at indsamle eventuelle personoplysninger vedrørende en anden person, skal du bekræfte, at du er bemyndiget til at dele de pågældende oplysninger og give os tilladelse til at bruge oplysningerne som beskrevet i denne persondatapolitik.

SÅDAN BRUGER VI PERSONOPLYSNINGER

 1. Vi anvender din e-mail, din adresse og dit telefonnummer til at komme i kontakt med dig før, under og efter en bestilling af en rejse.
  Disse oplysninger ligger til grund for vores fakturering og vores bogføring, hvorfor dit navn og din adresse gemmes iht. Bogføringsloven i Danmark i 5 år.
  E-mail slettes alle for et år adgangen, hver den første arbejdsdag i en ny måned.
 2. Vi anvender en kopi af dit EU-våbenpas, dine danske våbentilladelser, dit danske jagttegn for at skaffe dig en tilladelse til at jage i et andet land end Danmark.
 3. Visse lande stiller krav om kopi af dit pas eller oplysninger om dit pasnummer for at give dig tilladelse til indrejse – herunder udstedelse af Visum, Eta eller Esta
 4. Vi anvender eksempelvis en kopi af dit kørekort i forbindelse med leje af en bil i udlandet.

Webstedsfunktionalitet og efterkommelse af dine anmodninger omfatter:

 • At yde kundeservice til dig.
 • At besvare dine henvendelser og efterkomme dine anmodninger og fuldføre dine transaktioner.
 • At sende administrative oplysninger til dig, såsom ændringer til vores vilkår, betingelser og politikker, samt markedsføringsmeddelelser, som vi mener, kan være af interesse for dig.
 •  At formidle social delingsfunktionalitet.
 • At give dig mulighed for at sende meddelelser til en anden person, som f.eks. en kollega, omsorgsperson, ven eller patient.

At kommunikere med dig som sundhedsperson omfatter:

 • For at bekræfte din rettighed til at tilgå visse produkter, servicer og data, som muligvis kun leveres til bestemte HCP’er med licens.
 • At interagere med dig baseret på din faglige ekspertise og mening via digitalemidler eller andre midler.
 • At involvere dig i programmer/paneler bestående af sundhedspersoner.
 • At kontakte dig med henblik på din faglige ekspertise, for eksempel, i forbindelse med undersøgelser vedrørende produkter eller tjenester fra en Pfizer-enhed eller dens forretningspartner.
 • At samarbejde med dig om faglige begivenheder, publikationer eller advisory board møder.
 • At søge dine synspunkter om produkter og tjenester, der markedsføres af os, et associeret selskab eller en forretningspartner til udviklings- og forbedringsformål.
 1. Hvis du på eget initiativ har bedt om at få vores nyhedsbrev sendt, har du også oplyst os din mailadresse. Du kan til enhver tid bede om at blive slettet i vores nyhedsbrevskartotek.
 2. I forbindelse med tegning af en rejseforsikring gennem Jelling Rejser og vores samarbejdspartnere Gouda Rejseforsikring og ERV Europæiske Rejseforsikring kan din alder være afgørende for om der skal afgives en helbredserklæring fra din læge.
  En sådan vil i givet fald blive videresendt til forsikringsudbyder og alle kopier, mails øjeblikkelig slette fra vores system, når vi er færdige med at anvende dem.

I disse tilfælde kan vi bruge dine personoplysninger på flere måder, der er angivet som en del af disse særlige programmer, aktiviteter, begivenheder eller kampagner.

Vores forretningsaktiviteter omfatter:

 • At foretage dataanalyse og revisioner.
 • At identificere brugstendenser i brugen af ​​vores websteder og analysere effektiviteten af ​​vores kommunikation.
 • At opdage, forebygge og undersøge svig, herunder (cyber) sikkerhedsovervågning og forebyggelse.
 • At udvikle, styrke, forbedre eller ændre vores produkter og tjenester.
 • At sikre at du får adgang til eller kan bruge bestemte produkter eller tjenester.
 • At forstå bedre, hvordan vores produkter og tjenester påvirker dig og dem, som du plejer.
 • At spore og svare på bekymringer, herunder deltagelse i lovgivningsmæssig overvågning og indberetningsforpligtelser relateret til bivirkninger, produktklager og patientsikkerhed.
 • At drive og udvide vores forretningsaktiviteter.

SÅDAN BRUGER OG VIDEREGIVER VI PERSONOPLYSNINGER

Vi bruger og videregiver også dine personoplysninger, hvis vi mener, at det er nødvendigt og hensigtsmæssigt:

 1. Som det fremgår af foregående afsnit, er det ofte nødvendigt for os at videregive din personlige data. Eksempelvis for at vi kan indkvartere dig på et hotel, leje en bil til dig, for få din bagage ombord på et fly (herunder ikke mindst jagtvåben), for at du kan få opholds- og indrejsetilladelse til et andet land at vi videregiver dine personlige oplysninger til såvel danske som udenlandske operatører og autorisationer.
  Vi videresender alene de oplysninger som er nødvendige og intet andet.
 2. Når vi har dette behov, beder vi dig udfylde en samtykkeerklæring, hvor du kan afkrydse hvor længe vi må opbevare dine personlige data.
  Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes uanset hvad du har afkrydset.

Hvis du vælger at dele oplysninger eller materialer via vores websted, bedes du være opmærksom på følgende:

 • Alt som du sender/skriver, vil være tilgængeligt for andre webstedsbrugere og offentligheden.
 • Vær forsigtig, når du beslutter dig for at forbinde din sociale mediekonto eller videregive oplysninger eller materiale via webstedet..
 • Når du bruger webstedet til at sende en meddelelse eller videregive eventuelle oplysninger eller materialer (herunder brug af sociale delingsfunktioner), vil meddelelsen, oplysningerne eller materialerne være tilgængelige for andre (f.eks. andre webstedsbrugere, dine venner, der er forbundet med din sociale mediekonto, din sociale mediekontoudbyder og/eller offentligheden).

MARKEDSFØRINGSINDSTILLINGER

Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os (eksempelvis nyhedsbrev eller direkte marketing, skal du kontakte os som angivet i afsnittet Kontakt os, eller på vores websites, hvor du kan angive, at du ikke længere ønsker at blive kontaktet.  Hvis du fravælger modtagelse af markedsføringsmeddelelser fra os, kan vi stadig sende dig vigtige administrative meddelelser, som du ikke kan fravælge.

BRUG AF FOTO OPTAGET PÅ DIN REJSE
Vi spørger dig i vores samtykkeerklæring om vi evt. må anvende foto og videoklip i markedsføring øje med, hvor du optræder og er genkendelig. Dette kan være ved produktion af brochurer, ved tilbudsgivning, på vores websites eller på vores Facebooksider.
Giver du os tilladelse til dette, kan du til enhver tid tilbagekalde denne tilladelse og vi omgående fjerne alle genkendelige fotos.

INDIVIDUELLE RETTIGHEDER

På vores websites har du mulighed for at opdatere din profil gennem webstedet.

Hvis du ønsker at anmode om at gennemgå, rette, opdatere, skjule, begrænse eller slette personoplysninger, som du har givet os gennem webstedet, eller hvis du ønsker at anmode om at modtage en elektronisk kopi af sådanne personoplysninger med henblik på at sende den til et andet selskab, kan du kontakte os som angivet i afsnittet Kontakt os.  Vi vil svare på din anmodning i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I din anmodning bedes du fortælle os, hvilke personoplysninger du gerne vil have ændret, hvorvidt du vil have dem skjult fra vores database, eller hvilke begrænsninger du ellers vil have, at vi pålægger vores brug af dine personoplysninger.  For din beskyttelse skal vi muligvis bekræfte din identitet, inden vi efterkommer din anmodning.  Vi vil forsøge at efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt.

Vær opmærksom på, at vi muligvis skal beholde visse personoplysninger til arkivformål og/eller for at fuldføre eventuelle transaktioner, som du påbegyndte forud for din anmodning om en ændring eller sletning.

DATASIKKERHED

Vi søger at træffe rimelige organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger.  Desværre kan ingen yde garanti for, at noget dataoverførsels- eller opbevaringssystem er 100 % sikkert.

OPBEVARINGSPERIODE

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som nødvendigt eller tilladt med henblik på formålet/formålene, hvortil de blev indsamlet og som beskrevet i denne persondatapolitik.
De kriterier, der anvendes til bestemmelse af vores opbevaringsperioder omfatter:
A.  Den tidsperiode, hvorunder vi har et løbende forhold til dig og leverer dig serviceydelser som ovenfor beskrevet.
B.  Når der er en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller hvor opbevaring er tilrådeligt med henblik på vores juridiske position (f.eks. i forbindelse med en klage indgivet til Rejseankenævnet eller lign. håndhævelse af retssager eller tilsynsmyndigheders undersøgelser).

GRÆNSEOVERSKRIDENDE OVERFØRSEL

De oplysninger, som vi indsamler gennem vores websites eller via vores E-mailkorrespondance, kan opbevares og behandles i ethvert land, hvor vi har samarbejdspartnere, som har behov for de fornødne oplysninger for at fuldføre den bestilte rejse efter dit ønsker eller hvor vi hyrer tjenesteudbydere.

Nogle lande uden for EØS anerkendes af Europa-Kommissionen som ydende et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse i henhold til EØS-standarderne (den fulde liste over disse lande er tilgængelig her).
For overførsler fra EØS til lande, der ikke anses for passende af Europa-Kommissionen, har vi indført passende foranstaltninger, såsom at sikre, at modtageren er bundet af EU standardkontraktbestemmelser for at beskytte dine personoplysninger.  Du kan få en kopi af disse foranstaltninger ved at kontakte os som angivet i afsnittet Kontakt os.

TREDJEPARTSTJENESTER

Denne persondatapolitik omhandler ikke, og vi er ikke ansvarlige for, eventuel tredjeparts dataindsamlings-, brugs-, videregivelses- eller sikkerhedspraksisser eller andre praksisser, herunder eventuel tredjepart, der driver en tjeneste, hvortil webstedet linker.  Inklusionen af ​​et link på webstedet indebærer ikke vores godkendelse af den linkede tjeneste.

BRUG AF WEBSTEDET AF MINDREÅRIGE

Vores websites er ikke rettet mod enkeltpersoner under seksten (16) år, og vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra sådanne enkeltpersoner.  Hvis du er under den relevante myndighedsalder i din retskreds, skal du have din forælder eller værges tilladelse til at bruge webstedet.  Rådfør dig venligst med din forælder eller værge, før du bruger webstedet.

Hvis du giver os personoplysninger tilhørende et individ under seksten (16) år, erklærer du, at du har den retmæssige beføjelse til at gøre det, og at du efter anmodning kan påvise en sådan beføjelse over for os.

OPDATERINGER

Fra tid til anden opdaterer vi denne persondatapolitik.  Eventuelle ændringer træder i kraft, når vi offentliggør den reviderede persondatapolitik på webstedet.  Denne persondatapolitik blev sidst opdateret pr. se  “Sidst opdateret” datoen, der vises øverst oppe.

KONTAKT OS

Det selskab, der er ansvarlig for indsamling, brug og videregivelse af dine personoplysninger i henhold til denne persondatapolitik er:

Jelling Rejser                         www.jellingrejser.dk                info@jellingrejser.dk
Jelling Jagtrejser                    www.jellingjagtrejser.dk           info@jellingrejser.dk
Scotsport.dk                         www.scotsport.dk                  info@scotsport.dk
Jagtbussen.dk                       www.jagtbussen.dk                info@jellingrejser.dk

Alle ovenstående websites har samme fysiske postadresse:

Hvis du har eventuelle spørgsmål om denne persondatapolitik, eller hvis du ønsker at anmode om at udøve eventuelle individuelle rettigheder, bedes du kontakte os på 1) kan@jellingrejser.dk eller 2) eller skrive til os
på adressen: Gl. Kattrupvej 87, 98732 Hovedgård, Danmark att. Kasper Andersen

FACEBOOK

Ring til os her 

Find os her